Sisseastujale

Vastuvõtt

IMG_4956Põhiõppesse võetakse õppima muusikahuvilisi kooliealisi lapsi alates 7. eluaastast. Puhkpilli, löökpilli ja akordioni erialal soovitame alustada 9-13 aastaselt.

Järgmised musikaalsuskatsed põhiõppesse toimuvad  2018. aastal 4. ja 6. juunil.. Sellele eelnevad konsultatsioonid ajavahemikus 28. mai kuni 1. juuni. Sisseastumisavaldusi ootame kooli kantseleisse (4. korrus, kabinet 403) või digitaalselt allkirjastatuna kantselei meiliaadressile kantselei@muusikakool.ee.

Sisseastumisavalduse-blankett

Kooli astumiseks tuleb läbida musikaalsuskatsed, kus kontrollitakse:
kuulmist
viisipidamist
muusikalist mälu
rütmitunnet
harmooniataju

Kandidaat peab omalt poolt ette valmistama ühe temale meelepärase laulu esimese salmi (Muti metrooKus on minu kodukeLapsed, tuppa!Poisid, ritta!RongisõitLaulud vene keeles) mille ta komisjonile esitab. Konsultatsioonides õpitakse veel teinegi lihtne lauluke, mille meeldejätmine tõendab muusikalise mälu olemasolu. Muud muusikalist ettevalmistust sisseastuja ei vaja, piisab kooli poolt korraldatud kahest konsultatsioonist, mida viivad läbi samad õpetajad, kes sisseastumiskatsetel lapsega tegelevad.

Kooriklassi ootame 11-15 aastaseid tütarlapsi. Õppetöö kestab 5 aastat, nädalas on kokku 4 kooritundi ja lisaks saab õpilane nädalas ühe tunni solfedžot. Teisel õppeaastal lisandub 0,5 tundi üldklaveri tundi nädalas. Neljandal õppeaastal lisandub muusikaloo tund.

IMG_4936

Rütmimuusikaosakonda astuja peab olema eelnevalt lõpetanud muusikakooli noorema astme.

Ettevalmistusosakonda oodatakse 6-7 aastaseid muusikahuvilisi lapsi. Avaldusi ettevalmistusosakonda võetakse vastu kuni 24. september 2018. Võimaluse korral saab liituda aastaringselt. Õppetöö kestab oktoobrist aprilli lõpuni.

Ettevalmistusosakonda astujaile musikaalsuskatseid ei korraldata, piisab vaid 6-7 aastase lapse vanema avaldusest. Kandidaatide sobivus pilliõppimiseks, musikaalsus ja arenemisvõime tehakse kindlaks aastase õppeaja vältel.

Alates septembrist 2018 on õppetasu muusikakooli põhiõppes 50 eurot kuus ja ettevalmistusklassis 30 eurot kuus.

Täiskasvanud ja 16-19 aastased muusikahuvilised saavad õppida tunnitasu alusel  individuaal- või rühmaõppes.