Sisseastujale

Vastuvõtt

IMG_4956Põhiõppesse võetakse õppima muusikahuvilisi kooliealisi lapsi alates 7. eluaastast. Puhkpilli, löökpilli ja akordioni erialal soovitame alustada 9-13 aastaselt.

Järgmised musikaalsuskatsed põhiõppesse toimuvad  2019. aasta kevadel. Sellele eelnevad konsultatsioonid. Taotluse sisseastumiseks saab teha läbi Pärnu haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO.

Kooli astumiseks tuleb läbida musikaalsuskatsed, kus kontrollitakse:
kuulmist
viisipidamist
muusikalist mälu
rütmitunnet
harmooniataju

Kandidaat peab omalt poolt ette valmistama kaks temale meelepärase laulu esimese salmi (Muti metrooKus on minu kodukeLapsed, tuppa!Poisid, ritta!RongisõitLaulud vene keeles) mille ta komisjonile esitab. Muud muusikalist ettevalmistust sisseastuja ei vaja, piisab kooli poolt korraldatud kahest konsultatsioonist, mida viivad läbi samad õpetajad, kes sisseastumiskatsetel lapsega tegelevad.

Kooriklassi ootame 11-15 aastaseid tütarlapsi. Õppetöö kestab 5 aastat, nädalas on kokku 4 kooritundi ja lisaks saab õpilane nädalas ühe tunni solfedžot. Teisel õppeaastal lisandub 0,5 tundi üldklaveri tundi nädalas. Neljandal õppeaastal lisandub muusikaloo tund.

IMG_4936

Rütmimuusikaosakonda astuja peab olema eelnevalt lõpetanud muusikakooli noorema astme.

Ettevalmistusosakonda oodatakse 6-7 aastaseid muusikahuvilisi lapsi. Taotlusi ettevalmistusosakonda saab esitada läbi Pärnu Haridusasutuste infosüsteemi https://arno.parnu.ee/. Võimaluse korral saab liituda aastaringselt. Õppetöö kestab oktoobrist aprilli lõpuni.

Ettevalmistusosakonda astujaile musikaalsuskatseid ei korraldata, piisab vaid 6-7 aastase lapse vanema avaldusest. Kandidaatide sobivus pilliõppimiseks, musikaalsus ja arenemisvõime tehakse kindlaks aastase õppeaja vältel.

Alates septembrist 2018 on õppetasu muusikakooli põhiõppes 50 eurot kuus ja ettevalmistusklassis 30 eurot kuus.

Täiskasvanud ja 16-19 aastased muusikahuvilised saavad õppida tunnitasu alusel  individuaal- või rühmaõppes.