Sisseastujale

Vastuvõtt

IMG_4956Põhiõppesse võetakse õppima muusikahuvilisi kooliealisi lapsi alates 7. eluaastast. Puhkpilli, löökpilli ja akordioni erialal soovitame alustada 9-13 aastaselt.

Järgmised musikaalsuskatsed põhiõppesse toimuvad  2018. aasta kevadel. Sellele eelnevad konsultatsioonid. Sisseastumisavaldusi ootame kooli kantseleisse (4. korrus, kabinet 403) või digitaalselt allkirjastatuna kantselei meiliaadressile kantselei@muusikakool.ee.

Sisseastumisavalduse blankett.

Kooli astumiseks tuleb läbida musikaalsuskatsed, kus kontrollitakse:
kuulmist
viisipidamist
muusikalist mälu
rütmitunnet
harmooniataju

Kandidaat peab omalt poolt ette valmistama ühe temale meelepärase laulu esimese salmi (Muti metrooKus on minu kodukeLapsed, tuppa!Poisid, ritta!RongisõitLaulud vene keeles) mille ta komisjonile esitab. Konsultatsioonides õpitakse veel teinegi lihtne lauluke, mille meeldejätmine tõendab muusikalise mälu olemasolu. Muud muusikalist ettevalmistust sisseastuja ei vaja, piisab kooli poolt korraldatud kahest konsultatsioonist, mida viivad läbi samad õpetajad, kes sisseastumiskatsetel lapsega tegelevad.

Kooriklassi ootame 11-15 aastaseid tütarlapsi. Õppetöö kestab 5 aastat, nädalas on kokku 4 kooritundi ja lisaks saab õpilane nädalas ühe tunni solfedžot. Teisel õppeaastal lisandub 0,5 tundi üldklaveri tundi nädalas. Neljandal õppeaastal lisandub muusikaloo tund.

IMG_4936

Rütmimuusikaosakonda astuja peab olema eelnevalt lõpetanud muusikakooli noorema astme.

Ettevalmistusosakonda oodatakse 6-7 aastaseid muusikahuvilisi lapsi. Avaldusi ettevalmistusosakonda võetakse vastu kuni 22. september 2017. Võimaluse korral saab liituda aastaringselt. Õppetöö kestab oktoobrist aprilli lõpuni.

Ettevalmistusosakonda astujaile musikaalsuskatseid ei korraldata, piisab vaid 6-7 aastase lapse vanema avaldusest. Kandidaatide sobivus pilliõppimiseks, musikaalsus ja arenemisvõime tehakse kindlaks aastase õppeaja vältel. Aasta lõpul tehakse läbitud materjali piires vastav test, mille tulemusel otsustatakse põhiosakonda vastuvõtmine.

Alates septembrist 2017 on õppetasu muusikakooli põhiõppes 47 eurot kuus ja ettevalmistusklassis 28,20 eurot kuus.

Täiskasvanud ja 16-19 aastased muusikahuvilised saavad õppida tunnitasu alusel  individuaal- või rühmaõppes.