PÄRNU MUUSIKAKOOLI AVAAKTUS O1.SEPTEMBRIL KELL 18.00 SUURES SAALIS

Esimese klassi õpilastel palume istuda esimestesse ridadesse. Eriala tundide määramine toimub peale aktust.

Kohtumiseni!