Vastuvõetud õpilaste dokumendid ja garantiikiri uueks õppeaastaks

Ootame  2014. a kevadel  muusikakooli vastuvõetud õpilaste dokumente: 2 pilti ja koopiat isikut tõendavast dokumendist.

Garantiikiri väljaspool Pärnu linna elavate laste kohalikest omavalitsustest tuua muusikakooli kantseleisse hiljemalt 10. septembriks 2014.

Garantiikiri