Küsimustik Pärnu Muusikakooli õpilaste lastevanematele

Hea Pärnu Muusikakooli õpilase lapsevanem

Kas Teie laps on õppinud mitu aastat pilli? Kas ta muutus selle aja jooksul natuke visamaks või distsiplineeritumaks?Jah? Ei?

Pöördume Teie poole palvega osaleda ühes aktuaalses muusikaõppe ja lapse iseloomu arenguga seotud uurimuses küsimustiku täitmise kaudu.

Tegemist on uurimusega, millega soovitakse aidata Eesti lapsevanemaid ja laste muusikaõppega tegelevaid asutusi ning õpetajaid – ka meie kooli!

Küsimustik on mõeldud nendele vanematele, kelle laps on saanud vähemalt 2,5 aastat (või õppeaastat) järjest järjepidevat juhendatavat praktilist muusikaõpetust. See sisaldab vaid 22 küsimust – suures osas valikvastustega, ning täitmise tähtaeg on 14. mai.


Küsimustik Pärnu Muusikakooli tavaõppe õpilaste vanematele

Küsimustik Pärnu Muusikakooli süvaõppe õpilaste lastevanematele