Noorte huvihariduse rahulolu uuring

Haridus- ja Teadusministeerium ja Eesti Noorsootöö Keskus viivad läbi noorte rahulolu uuringut noorsootöö teenustega. Uuringu eesmärgiks on hinnata 2015. aastal noorsootöö teenustes osalenud 7–26-aastaste noorte rahulolu erinevate noorsootöö teenustega. Tagasiside kogumine aitab edasi arendada noortele pakutavate teenuste kvaliteeti ja vastavust noorte vajadustele ja soovidele. Küsitlus viiakse läbi anonüümselt, mistõttu palume noorsootöö struktuuride (noortekeskused, huvikoolid, huvitegevuse pakkujad, noorte osaluskogud, noorteühingud jne) abi, et küsitlust noorteni viia. Küsitluse läbiviijaks on Ernst & Young Baltic AS.
Uuringuga seotud küsimuste korral palume pöörduda meiliaadressil KaiRiin.Veromann@ey.ee.com või tel 611 45 22.

Tere!Kutsume Sind osalema lastele ja noortele suunatud tegevuste rahulolu uuringus. Kogume tagasisidet erinevate noorsootöö teenuste kohta (trennid, huviringid, huvikoolid, noortekeskused jms), et nende tegevuste kvaliteeti parandada ning paremini laste ja noorte soovidele vastavaks muuta.Küsitlusele vastamine on vabatahtlik ja võtab aega umbes 10 minutit. Küsitlusele on võimalik vastata kuni 13. jaanuarini 2016.Kui oled 7- kuni 11-aastane, siis vajuta küsitlusele vastamiseks siia.Küsi küsimustele vastamisel julgelt oma emalt või isalt abi!Kui oled 12- kuni 26-aastane, siis vajuta küsitlusele vastamiseks siia.Sinu arvamus on oluline! Aitäh abi eest! Здравствуй!Приглашаем Тебя принять участие в исследовании удовлетворенности детей и молодежи своими занятиями. Мы собираем обратную связь о различных услугах, предоставляемых для молодежи (тренировки, кружки по интересам, школы интересов, центры молодежи и т.д.), для того, что бы улучшить качество данных услуг и занятий, а также изменить их согласно пожеланиям детей и молодежи.Заполнение опросника является добровольным и займет приблизительно 10 минут. Заполнить опросник возможно до 13 января 2016 года.Если Тебе от 7 до 11 лет, для заполнения опросника, пожалуйста, нажми сюда. При заполнении опросника можешь обращаться за помощью к маме и папе!Если Тебе от 12 до 26 лет, для заполнения опросника, пожалуйста, нажми сюда.Твое мнение очень важно! Спасибо за помощь!