Pärnu Zonta klubi stipendiumikonkurss “Andekas laps”

Stipendiumikonkursi “Andekas laps” eesmärgiks on luua võimalusi Pärnu linna ja maakonna üldhariduskooli õpilastele oma ande arendamiseks. Stipendiumiga toetatakse õpilasi, kellel on väljapaistvad õpitulemused ja kes võtavad aktiivselt osa koolivälisest tegevusest või huviharidusest, kuid kelle pere majanduslik olukord ande arendamist ei võimalda.

Täpsem info:

https://parnu.ee/index.php/linnakodanikule/omavalitsus/uudised-ja-teated/1568-andeka-lapse-stipendium