RÜHMATUNNID PÜHADE-EELSEL NÄDALAL

Rühmatunnid toimuvad kolmapäeva, 18nda detsembrini (k.a), kui õpetaja ei ole kokku leppinud teisiti.