TEADE

Palume kõikide lapsevanemate mõistvat suhtumist mitte lubada muusikakooli õpilasi, kes ise või kelle lähikondsed on viimaste nädalate jooksul viibinud nii riski- kui ohupiirkondades.

Kui sellised õpilased on viimase nädala jooksul muusikakoolis käinud, palume lapsevanematel sellest kooli teavitada.

Koduse töö juhiste saamiseks tuleks ühendust võtta õpetajatega!

Hoiame ennast ja kaitseme teisi!