Hea õpilane ja lapsevanem!

Viis nädalat oleme juba õppinud eriolukorra tingimustes. Aeg, mis nõudis, ja jätkuvalt nõuab meilt kõigilt pingutust oma ootamatuses ja uudsuses.

Suur tänu teile kõikidele senise pingutuse eest!

Käesoleval õppeaastal ei alusta Pärnu muusikakool enam tavapärase kontaktõppega. Distantsõpe lõpeb üldjuhul 31. mail. Erandjuhtudel ja vajadusel kestab 9. juunini.

Eriolukorra reeglite leevenemise korral pakume alates 18. maist lõpetajatele (V-III aste) võimalust salvestada väikeses saalis (klass 606) oma lõpukava. Saaliproovid ja salvestamise aeg lepitakse igaühega eraldi kokku.

Selleks, et õpilased saaksid sügisel alustada järgmises õppeastmes, tuleb jätkuvalt osaleda kõikide ainete distantsõppetöös. Samuti tuleb teha kodused ülesanded ning vajadusel need aineõpetajale saata.

Jätkuvalt on õppeinfo kättesaadav Stuudiumis!                                                                                          Aineõpetajad ei saada ülesandeid õpilase ega lapsevanema e-posti.

 

Koolikorralduslike küsimustega palun pöörduge:

kantselei@muusikakool.ee  või info@muusikakool.ee  või

telefoni teel  5252 542  või 5885 7970

 

Õppetöö sisuliste küsimuste korral palun pöörduge otse eriala- või aineõpetaja poole.

 

Heade soovidega

 

Mall Türk

direktor