Õppetöö korraldus muusikakoolis

Üldhariduskoolis distantsõppel olevatele muusikakooli õpilastele (v. a eneseisolatsiooni nõude puhul) toimuvad tunnid tavapärase tunniplaani alusel (kui ei ole õpetajaga kokku lepitud teisiti).