Ajalugu

Pärnu Muusikakool, mis varem kandis nime Pärnu Lastemuusikakool, on asutatud 1945. aasta jaanuarikuus. Õpinguid alustas 124 õpilast 8 õpetaja juures. Õpiti klaveri-, viiuli-, puhkpillimängu ja laulmist.

Alates 1947. aastast hakati õpetama akordioni ja 1949. aastast tšellot. 1986.aastal avati koolis löökpillideklass ja aasta pärast seda ka kandleklass. Kitarriõpetus sai alguse aastast 1994. Viimasel paaril aastal on lisandunud fagoti-, oboe- ja oreliõpetus, rütmimuusika osakond ja soovijad saavad tutvuda ka kirikumuusika alustega.

Kooli esimeseks direktoriks oli muusikateadlane ja koorijuht PEETER LAJA. Pärast teda, aastatel 1951 – 1979, töötas direktorina helilooja Adolf Vedro tütar ÕIE KURG, sealt edasi kuni 1985. aastani VIVIAN TRAKS. 1985. aastast kuni 2009.aastani oli direktoriks SILVI BARADINSKAS. Alates 6.jaanuarist 2009 töötab direktorina KARIN VEISSMANN. Direktori asetäitjaks õppealal on HINNA PÕDER. Alates 23. augustist 2013 töötab direktorina MALL TÜRK. Direktori asetäitjaks õppealal on ÜLLE PETROVITŠ.

/Koolis saadaval veel viimased eksemplarid ajalooraamatut “Seitse aastakümmet muusikaõpet”, Pärnu Muusikakool 70/