Õpilase meelespea

Õpilase meelespea faili saad alla laadida siit.

Muusikakooli õpilane käitub alati väärikalt, suhtub lugupidamisega nii kaasõpilastesse, õpetajatesse, direktsiooni kui ka teistesse koolitöötajatesse ja üldse inimestesse.

Muusikakooli õpilane tervitab kooli territooriumil kõiki täiskasvanuid.

Muusikakooli õpilane jätab üleriided garderoobi ja kannab vahetusjalanõusid, sest need on mugavad ning lasevad jalgadel puhata.

Muusikakooli õpilane annab omapoolse panuse tunni õnnestumiseks ettevalmistatud kodutöö ja vajalike töövahendite olemasoluga.

Muusikakooli õpilane teavitab tunnist puudumise korral eelnevalt nii eriala kui teooriaainete õpetajat, väärtustades sellega õpetaja aega.

Muusikakooli õpilane ei jookse koridorides ja treppidel, sest see on ohtlik ja segab õppetööd. Lifti kasutab sihtotstarbel.

Muusikakooli õpilane külastab sageli kontserte ja on innukas kultuurihuviline. Muusikuks kasvamine ilma kontserdieluta on üsnagi kaheldav.

Muusikakooli õpilane riietub esinemiseks pidulikult, see näitab austust kuulajate vastu.

Muusikakooli õpilane hoiab kooli mööblit ja õppevahendeid, hoolitseb klassiruumi ning muude kooliruumide puhtuse eest.

Muusikakooli õpilane suhtub muusikakooli pillidesse ja nootidesse heaperemehelikult. Pilli või noodi rikkumisel või lõhkumisel tasub remondiraha lapsevanem, samuti korvab ta kahju nimetatute kaotamise korral.

Muusikakooli õpilane kasutab nooremas astmes Pärnu Muusikakooli õpilaspäevikut ja vanemas astmes päevikut. Õpilaspäeviku täitmine, kaasaskandmine ja õpetajale esitamine on enesestmõistetav.