Sisseastujale

Vastuvõtt

IMG_4956

2021. aasta sisseastumiskatsed toimusid 3. ja 4. juunil.
 
Võimaliku lisavastuvõtu info avaldame augustis.
 
Põhiõppesse võetakse õppima muusikahuvilisi kooliealisi lapsi alates 7. eluaastast.
 
Õppekavadega saab tutvuda siin: Pärnu muusikakooli õppekavad.

 

Kooli astumiseks tuleb läbida musikaalsuskatsed, kus kontrollitakse:
kuulmist
viisipidamist
muusikalist mälu
rütmitunnet
harmooniataju

Kandidaat peab omalt poolt ette valmistama kahe temale meelepärase laulu esimese salmi (Muti metrooKus on minu kodukeLapsed, tuppa!Poisid, ritta!RongisõitLaulud vene keeles), mille ta komisjonile esitab. Muud muusikalist ettevalmistust sisseastuja ei vaja, piisab kooli poolt korraldatud konsultatsioonist.

Soololaulu ootame muusikahuvilisi lapse alates 7. eluaastast. Vastuvõtt musikaalsuskatsete ja ettelaulmise alusel. Õppekavaga saab tutvuda siin.

Kooriklassi ootame tütarlapsi alates 13. eluaastast. Vastuvõtt ettelaulmise alusel. Õppekavaga saab tutvuda siin

IMG_4936

Rütmimuusikaosakonda astuja peab olema eelnevalt lõpetanud muusikakooli noorema astme.

Ettevalmistusosakonda oodatakse 6-7 aastaseid muusikahuvilisi lapsi. Taotlusi ettevalmistusosakonda saab esitada läbi Pärnu Haridusasutuste infosüsteemi alates septembrist https://arno.parnu.ee/. Võimaluse korral saab liituda õppeaasta jooksul. Õppetöö kestab oktoobrist aprilli lõpuni.

Ettevalmistusosakonda astujaile musikaalsuskatseid ei korraldata, piisab vaid 6-7-aastase lapse vanema taotlusest. Kandidaatide sobivus pilliõppimiseks, musikaalsus ja arenemisvõime tehakse kindlaks aastase õppeaja vältel.