Sisseastujale

Vastuvõtt

IMG_4956

Sisseastumiskatsete avaldusi ootame 6.-31. maini 2020.  Sisseastumiskatsete avaldus 

Musikaalsuskatsed Pärnu muusikakooli õppima asumiseks toimuvad reedel, 5. juunil alates 14.00-st eelnevalt kokku lepitud aegadel.
Musikaalsuskatsetele eelnevad 2. ja 3. juunil konsultatsioonid. 
Sisseastumiskatsete avalduse esitanud vanematega võetakse personaalselt ühendust!
 
Põhiõppesse võetakse õppima muusikahuvilisi kooliealisi lapsi alates 7. eluaastast. Puhkpilli, löökpilli ja akordioni erialal soovitame alustada 9-13 aastaselt.
 

Kooli astumiseks tuleb läbida musikaalsuskatsed, kus kontrollitakse:
kuulmist
viisipidamist
muusikalist mälu
rütmitunnet
harmooniataju

Kandidaat peab omalt poolt ette valmistama kaks temale meelepärase laulu esimese salmi (Muti metrooKus on minu kodukeLapsed, tuppa!Poisid, ritta!RongisõitLaulud vene keeles) mille ta komisjonile esitab. Muud muusikalist ettevalmistust sisseastuja ei vaja, piisab kooli poolt korraldatud kahest konsultatsioonist, mida viivad läbi samad õpetajad, kes sisseastumiskatsetel lapsega tegelevad.

Kooriklassi ootame 13-15 aastaseid tütarlapsi. Õppetöö kestab 5 aastat, nädalas on kokku 4 kooritundi ja lisaks saab õpilane nädalas ühe tunni solfedžot. Teisel õppeaastal lisandub 0,5 tundi üldklaveri tundi nädalas. Neljandal õppeaastal lisandub muusikaloo tund.

IMG_4936

Rütmimuusikaosakonda astuja peab olema eelnevalt lõpetanud muusikakooli noorema astme.

Ettevalmistusosakonda oodatakse 6-7 aastaseid muusikahuvilisi lapsi. Taotlusi ettevalmistusosakonda saab esitada läbi Pärnu Haridusasutuste infosüsteemi alates septembrist https://arno.parnu.ee/. Võimaluse korral saab liituda õppeaasta jooksul. Õppetöö kestab oktoobrist aprilli lõpuni.

Ettevalmistusosakonda astujaile musikaalsuskatseid ei korraldata, piisab vaid 6-7 aastase lapse vanema taotlusest. Kandidaatide sobivus pilliõppimiseks, musikaalsus ja arenemisvõime tehakse kindlaks aastase õppeaja vältel.

Vastuvõtukatsete avaldus